HUMAN QUALITY MANAGEMENT

FlexComZA

ZELFVERTROUWEN & ASSERTIVITEIT

  • Een programma van 3 dagen.
  • Toelatingseisen: geen.

Doelstelling

Je flexibiliteit en inzetbaarheid vergroten door de connectie met jezelf te vergroten, zodat:

  1. je zelfvertrouwen stijgt;
  2. je assertiviteit  vergroot;
  3. je stevig in je schoenen staat;
  4. je invloed en daadkracht toeneemt.

Inhoud

Je wilt je invloed op anderen vergroten. Je wil dat je in staat bent om te doen wat je zegt. Je wil dat je effectiviteit stijgt. Deze driedaagse helpt je hiermee doordat je meer jezelf durft te zijn en je ook spontaner omgaat met anderen.

Behandelde onderwerpen zijn: hoe kan ik een constructieve grondhouding aannemen?/ kan ik mijn opvattingen bevragen? heb ik zicht op mijn lichaamstaal? / durf ik openstaan voor kritiek?/hoe ga ik om met ‘gelijk halen’ en met agressie?/wat gebeurt er met me als ik twijfel?

Opmerkingen

We werken in het ‘hier en nu’: de persoonlijke ervaringen van de deelnemer worden gebruikt om de theorie te illustreren. Dit programma is gericht op het oefenen van praktische vaardigheden, op nieuwe inzichten en op bezinning. Een werkmap wordt aangeboden bij het begin van het programma. Voorbereiding is niet nodig voor dit programma.

Aantal dagen en dagdelen

Het programma duurt 3 dagen (7 dagdelen). De eerste dag begint om 10 uur (inloop vanaf 9.30 uur) en eindigt de derde dag om 12 uur met aansluitend een lunch. Volledige accommodatie met tussentijdse overnachtingen zijn verplicht.

Voor wie?

Terwijl de nadruk in de FlexCom’s met follow-up op bewustwording ligt,
 is dit programma gericht op het oefenen van praktische vaardigheden. Het CPM-denkmodel ondersteunt ook dit traject.

Het is geschikt zowel voor leidinggevenden als voor hun medewerkers en biedt hen de kans om elkaar beter te begrijpen en gebruik te maken van een gemeenschappelijk denkkader en een daarbij aansluitende gemeenschappelijke taal.

Het is dus een programma voor iedereen die zijn zelfvertrouwen wil vergroten en er wil aan werken om meer assertief over te komen.

Het programma is intensief en het is nodig om bereid te zijn naar jezelf te kijken en jezelf in vraag te stellen. Feedback krijg je van andere groepsleden en van de begeleiding.

Betrokkenheid

Wegens de aard van het programma moeten de deelnemers alle delen van het programma volgen. Dit heeft te maken met de opbouw van het programma, maar ook met de opbouw van het persoonlijk proces en van het groepsproces.

Wij vragen dan ook uitdrukkelijk dat wanneer u zich inschrijft, u het volledige traject afmaakt.

INHOUD SEMINAR

Dag 1

Inleiding
Openingsrondje
Erkenning, Zelfvertrouwen, Assertiviteit
Grondhoudingen
Experiment opvattingen
-------------------
Behoeften, Belangen en Waarden: BBW’s
Over het driehoekje en het vierkantje
Ik boodschap en Vraag
------------------
Test Assertiviteit
Met elkaar bespreken
Jezelf opnieuw voorstellen

Dag 2

Openingsrondje
Grenzen stellen
Neen zeggen
-------------------
Lichaamstaal
Verlegenheid en twijfel
-------------------
Onzekerheid en Zelfvertrouwen

Dag 3

Openingsrondje
Kritiek ontvangen
Afronding/Evaluatie

CRKBO geregistreerde instelling

© 2015 Human Quality Management nv  • Hotel de Loose • Burgstraat 18C • B-9000 Gent

Contacteer ons