HUMAN QUALITY MANAGEMENT

FlexCom3

DE KUNST VAN HET MANAGEN - VISIE IN ACTIE

  • Een 5+3 daagse training.
  • Toelatingseisen: Academisch/HBO opleiding of gelijkwaardig niveau; FlexCom2 gevolgd hebben.

Doelstelling

Een zelfgekozen uitdagend project, met goed gevolg ontwikkelen en in daadkracht omzetten, ondersteund door creatieve events uit het programma. Deze helpen je om slagvaardig en met een frisse kijk tegen je bestaande- en/of gewenste situatie aan te kijken. Visie wordt hier vertaald in actie. En je overstijgt jezelf in originaliteit en creativiteit. Het project kan bijvoorbeeld een loopbaanstap inhouden; een andere verhouding werk/privé ontdekken; een nieuwe invulling van je functie ontwikkelen; de overweging om een wens of een droom te realiseren…

Inhoud

Met methodisch inzicht wordt iedere ochtend een inspirerend thema uitgewerkt: connectie met je waarden / zelf-awareness / frustratie als creatieve bron / integratie van élan, schaduw en beïnvloeding / integratie binnenwereld- buitenwereld / visie in creatieve actie. Verrassende werkvormen worden in het programma gehanteerd. Iedere namiddag is er individuele coaching. Er is ook veel ‘lege’ tijd voor de deelnemer om nauwkeurige aandacht op te brengen en hij leert omgaan met toestanden die hij niet wenst, zoals verveling, frustratie, onrust, futloosheid…

Vaak zitten in deze toestanden boodschappen die door vaste gewoonten niet relevant werden ingeschat. In het avondgedeelte werken de deelnemers aan de integratie van deze nieuwe ervaringen met de gegevens uit hun eigen autobiografie. In de follow-upgeven de deelnemers verslag over de gang van hun project en krijgen ze opnieuw feedback.

Opmerkingen

Als voorbereiding kan de deelnemer nadenken over zijn project, maar dit mag nog vaag zijn. Dit seminar is langer dan de andere FlexCom’s om een project te laten ontwikkelen. De voorbereiding voor de follow-up bedraagt een 8-tal uren.

Aantal dagen en dagdelen

De deelnemer schrijft zich in voor het geheel dat bestaat uit een seminar van 5 dagen (13 dagdelen) en een follow-up (ongeveer 6 weken later) van 3 dagen (7 dagdelen). Zowel  het seminar als de follow-up starten om 10 uur op dag 1 (aankomst om 9.30 uur) en eindigen om 12 uur op de laatste dag met aansluitend een gezamenlijke lunch. Volledige accommodatie met tussentijdse overnachtingen zijn verplicht.

Waarom zou je deze FlexCom volgen?

Met het verwerven van een hogere functie, ervaar je jezelf soms als staande bovenop een steeds langer wordende schoorsteen. Misschien lijkt het wel alsof je telkens meer waakzaamheid en voorzichtigheid aan de dag moet leggen om niet omver te vallen vanwege de basis die smaller lijkt te worden vanuit die nieuwe hoogte bekeken.

Steeds stijgende verantwoordelijkheid, initiatief en effectieve daadkracht wil je waarmaken en wordt van je verwacht. Je wil een flitsend imago behouden, echter op een relatief smallere bodem. De energie die je aan het bewaken van je evenwicht ‘moet’ besteden, heb je hard nodig als investering in de soepelheid die je werkniveau van je vraagt. Ook wil je innerlijke rust om je doelgroepen te bereiken en open te aanhoren.

In de traditie van alle FlexCom’s is het een seminar voor mensen die ‘ja’ zeggen aan een gewenste toekomst voor henzelf, hun bedrijf, hun doelgroep en hun privé-relaties.

Als je dus opfrissing, verdieping, verdere bewustwording en daadwerkelijke concretisering wenst in een context die je inspireert en confronteert binnen het genoemde kader, dan ben je hartelijk welkom in dit programma.

Als je daarbij je visie in actie wil vertalen met vernieuwend en verrassend resultaat, dan biedt FlexCom3 de juiste context.

Stroomtoestand: Flow & Creativiteit

Stroomtoestand is de toestand waarin we de daadwerkelijke ervaring hebben dat dingen ons afgaan, als vanzelf gaan. Het is de toestand die Daniel Goleman in Emotionele Intelligentie beschrijft als ‘flow’. Binnen ons CPM-model werken we naar de toestand waarin we één zijn met onszelf (I), in erkenning van onze wortels (G&C), ons gewenst resultaat (GR) en onze doelgroep (O). Daardoor treden we met bewustzijn van alle polen in het hier en nu en creëren we het momentum.

In stroomtoestand is iedere vorm van dubbelheid, twijfel of onzekerheid afwezig, zonder dat we terechtkomen in een toestand van arrogantie of overmoed. We zijn één met wat we doen en ervaren onszelf in een toestand van wakkere, natuurlijke eenvoud die een spontaan antwoord vindt in relatie tot de beschreven polen. Het antwoord is uiteraard dynamisch wisselend in het hier en nu (H&N) en de soepele adaptaties aan iedere innerlijke en uiterlijke verandering noemen we creativiteit.

Wanneer we ons in stroomtoestand bevinden, ervaren we dat als vanzelfsprekend. Toch weten we evengoed dat we ons slechts zelden of minstens onvoldoende vaak in die toestand bevinden. En ook al bevinden we ons in stroomtoestand, toch zullen belevingen, bedenkingen of omstandigheden er wel voor zorgen dat we opnieuw de ‘flow’ verliezen en terechtkomen in onafgewerkte zaken, irreële verwachtingen, enzovoort.

Krampachtig pogen om de stroomtoestand opnieuw te bereiken, leidt niet tot het gewenst resultaat. Om in stroomtoestand terecht te komen, kunnen we enkel beroep doen op een samenspel van innerlijke verdieping en uiterlijke wakkerheid.

Zintuiglijke bewustwording

Het gehele programma is erop gericht om de vernoemde verdieping en wakkerheid op te bouwen. Daar waar verdieping reeds duidelijk aangegaan wordt in FlexCom1 en 2, en ook nu verder gezet wordt, zal ook de uiterlijke wakkerheid het duidelijk accent zijn van FlexCom3. We zullen dan ook veel oefeningen doen, verbaal en non verbaal om  onze zintuiglijke wakkerheid aan te scherpen. Wakkere aandacht en waarneming, bieden door hun eigen natuur reeds verfrissing, vernieuwing en creativiteit.

We zullen veel ‘spelen’ om onze creatieve natuurlijkheid ruimte te geven. En uiteraard is er opnieuw veel zelfwerkzaamheid en verwerking...

Autobiografie

In het autobiografisch werk putten we onder andere uit de diepte van onze
schaduwen, pijnpunten, self-fulfilling prophecies en allergieën om na te gaan of we deze, in combinatie met wakkere aandacht en humor, tot nieuwe bronnen kunnen herleiden die ons leven rijker maken. We zullen ervaren hoe een schaduwkant plots zijn zonnekant kan tonen en hoe we daarmee in contact treden met wat ons werkelijk bezielt en inspireert. Op die manier krijgen we beter inzicht in onze drijfveren en creëren we innerlijke rust.

Omdat FlexCom3 gericht is op creativiteit en op het vergroten van innerlijke rust, mede door het begrijpen van de eigen drijfveren, achten we het interessant om alternatieve kaders aan te bieden die de integratie van je eigenheid (en je geschiedenis) kunnen bevorderen.

Visie in actie

De gehele week richten we ons op het samenbundelen van alle gevonden elementen. Je zoekt naar je waarden om je visie helder te krijgen. Vandaar zoek je - via gekende en veel nieuwe wegen - naar verruiming en verdieping van je inzichten. Door zelfwerkzaamheid, dialoog, bewustzijn van dat wat in je leeft, vind je langzamerhand een vormgeving die past bij je visie.

Structuur

Vanaf dag 1 werken de individuen aan een project met eigen invulling rond het thema ‘Visie in Creatieve Actie’. Ze presenteren dit project op vrijdag in de volledige groep. De deelnemers hebben veel eigen tijd, die ze zelf moeten ordenen en invullen; ze werken in kleine groepjes en hebben individuele consulten.

De deelnemers worden begeleid in de opbouw van hun project.. Het werken aan het in kaart brengen en de uiteindelijke vormgeving die daaruit voortvloeit loopt als een rode draad door het programma (een laptop meebrengen kan nuttig zijn). Ook een recente Belbintestuitslag is nuttig.

De ochtenden, telkens van 9 tot 12 uur, worden voornamelijk plenair doorgebracht. We starten met grondingsoefeningen en daarna wordt teruggekeken op de vorige dag en wordt er stilgestaan bij de processen van de deelnemers. Dit wordt vervolgd door training of theorie, voornamelijk gericht op uitbreiding van creativiteit en respect voor eigen subjectiviteit (uiteraard rekening houdend met de context van leven en werk). De namiddag eindigt met een procesbespreking over het werk tijdens die dag. Eventueel wordt hier extra steun gegeven en worden context-elementen toegevoegd. In de namiddag worden ook individuele coaching gesprekken voorzien. Na het diner komen de deelnemers samen voor zelfwerkzaamheid in kleine groepjes. De opdracht kan per avond verschillend zijn.

INHOUD SEMINAR

Dag 1

Inleiding

Project: ‘Bereiken wat mijn hart doet zingen’

Natuurwandeling en bespreking van mijn object

Werken aan het project: mensen in mijn dorp

Procesbespreking

Bespreking in groepjes

Dag 2

Gronden: Ademhaling en kijken

Terugblik op gisteren

Het creatief proces

Context voor schaduwen

Humor: verhaal vertellen over een eigen flater

Mensen uit mijn dorp uitwerken. GR

Procesbespreking

Bespreking in groepjes

Dag 3

Terugblik op gisteren

Gronden: Een geheim

Geheimen non-verbaal vertellen;

Verhalen aanvullen: uiten van empathie

Bespreking per 2 of 3 i.v.m. vorderingen project

Procesbespreking

Polariteitenspel

Dag 4

Terugblik op gisteren

Spreken ad hoc over opgedragen onderwerp (zie model)

Voorbereiding van vormgeving voor de presentatie

Procesbespreking

Bespreking in groepjes

Dag 5

Presentaties

Afronding

CRKBO geregistreerde instelling

© 2015 Human Quality Management nv  • Hotel de Loose • Burgstraat 18C • B-9000 Gent

Contacteer ons