HUMAN QUALITY MANAGEMENT

FlexCom 2

SITUATIONEEL LEIDERSCHAP EN COACHING

  • Een 4+3 daagse training.
  • Toelatingseisen: Academisch/HBO opleiding of gelijkwaardig niveau; FlexCom1A of FlexCom1B gevolgd hebben.

Doelstelling

Verdieping van je bekwaamheid als leidinggevende en coach in de omgang met medewerkers, staf, klanten en andere doelgroepen. Je inzetbaarheid ontwikkelen door vanuit jezelf, de aansluiting met de ander te optimaliseren:

  1. zodat je vanuit integriteit, je gedrag kan afstemmen op de ander;
  2. je leert aan te sluiten op behoeften, belangen en waarden van de ander;
  3. je vertrekt vanuit je gewenst resultaat en biedt service aan de ander;
  4. je leert om persoonlijke en culturele verschillen te overbruggen.

Inhoud

Het situationeel leidinggeven wordt ingedeeld in 4 situaties of ‘kwadranten’. Per kwadrant ontwikkelt de deelnemer het wenselijk gedrag van de actor:

  1. autonomie bevorderen door ondersteuning;
  2. pro-activiteit bevorderen door te inspireren;
  3. strategisch management en service gericht gedrag door te adviseren;
  4. integreren door met confrontatie te leren omgaan.

In je autobiografisch werk leer je het geleerde plaatsen in je eigen leven en werk en je leert je situatiebewust in te leven in de ander. Ik en Jij vormen het grondthema.

Opmerkingen

Voor het seminar geldt geen voorbereiding. Voor de follow-up is een voorbereiding van een 8-tal uren vereist. Tijdens de follow-up brengt de deelnemer een eigen casus naar voor. Verschillend met FlexCom 1 is dat er nu ook gewerkt wordt met beeldend materiaal. Deze methode helpt de deelnemer om niet-verbale signalen uit zijn omgeving en/of uitgezonden door ‘de ander’ te leren waarnemen.

Aantal dagen en dagdelen

De deelnemer schrijft zich in voor het geheel dat bestaat uit een seminar van 4 dagen (10 dagdelen) en een follow-up (ongeveer 6 weken later) van 3 dagen (7 dagdelen). Zowel  het seminar als de follow-up starten om 10 uur op de eerste dag (aankomst om 9.30 uur) en eindigen om 12 uur op de laatste dag met aansluitend een gezamenlijke lunch. Volledige accommodatie met tussentijdse overnachtingen zijn verplicht.

INHOUD SEMINAR

Dag 1

Beginrondje
Evolutie
Het 4- kamerappartement
Herhaling ik-boodschappen
CPM: introductie en teksten FlexCom 2
Teksten lezen en zelf uitwerken
Kennismaking biografiegroepje

Dag 2

Beginrondje
Kwadrant 1: autonomie en ondersteunen
Kwadrant 1: Experiment:Ondersteunen
Eigen K1 bevindingen
Kwadrant 2: Proactiviteit en inspireren
Kwadrant 2: Experiment: Inspireren
Eigen K2 bevindingen
De autobiografiegroep

Dag 3

Beginrondje
Kwadrant 3: Vormgeving en politiek-strategisch managen
Kwadrant 3: Experiment: Managen
Eigen K3 bevindingen
Kwadrant 4: Integratie en confronteren
Kwadrant 4: Experiment: Confronteren
Eigen K4 bevindingen
De autobiografiegroep

Dag 4

Beginrondje
4-kwadrantenoefeningen
Voorbereiding follow-up
Afronding
Evaluatieverslag

CRKBO geregistreerde instelling

© 2015 Human Quality Management nv  • Hotel de Loose • Burgstraat 18C • B-9000 Gent

Contacteer ons