HUMAN QUALITY MANAGEMENT

FlexCom 1A

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT

 • Een 4+3 daagse training.
 • Toelatingseisen:  academisch/HBO opleiding of gelijkwaardig niveau.

Doelstelling

Worden wie je bent, zodat:

 1. je meer jezelf durft te zijn waardoor je invloed groter en sterker wordt;
 2. je wordt bewust van denkpatronen die je niet liggen of uitdagen;
 3. je durft te tonen wie je bent, wat je denkt en weet en wat je niet weet;
 4. je krijgt meer energie, meer inspiratie, meer daadkracht.

Inhoud

De cursus behandelt de volgende thema’s: ik-boodschappen / luisteren / feedback / manifesteren / vragen stellen en problemen oplossen / delegeren / vertrouwen opbouwen / levenshoudingen / assertiviteit / inschatten / win-win gedrag. Er wordt veel aandacht besteed aan autobiografisch werk om - indien gewenst - opvattingen en gewoonten te leren (er)kennen en te veranderen. Ook om te (her)ontdekken wat inspireert. Zeer geschikt om levensweg en loopbaan te bevragen en/of te verankeren. De Belbintest helpt om eigen sterktes/zwaktes te erkennen en correcte ontwikkelpunten operationeel te maken.

Opmerkingen

Voor het seminar geldt geen voorbereiding. Voor de follow-up is een voorbereiding van een 8-tal uur vereist. We werken in het ‘hier en nu’: het groepsgebeuren wordt gebruikt om de theorie te illustreren, het bewustzijn te ontwikkelen en het leerproces te bevorderen. Tijdens de follow-up brengt de deelnemer een eigen casus naar voren. De deelnemer werkt  hier aan de integratie van inzichten en eventueel gedragsverandering in eigen leven en werk.

Aantal dagen en dagdelen

De deelnemer schrijft in voor het geheel dat bestaat uit een seminar van 4 dagen (10 dagdelen) en een follow-up (ongeveer 6 weken later) van 3 dagen (7 dagdelen). Seminar en follow-up starten om 10 uur op dag 1 (inloop vanaf 9.30 uur) en eindigen om 12 uur op de laatste dag met aansluitend een gezamenlijke lunch. Volledige accommodatie met tussentijdse overnachtingen zijn verplicht.

Effectiviteit en Communicatie

FlexCom1A is flexibel communiceren, wat betekent dat je jouw antwoord naar een andere persoon of groep verfijnder leert kiezen in de richting van je gewenst resultaat (GR). Deze andere persoon kan een collega zijn of een cliënt, een doelgroep, een vriend enz...

FlexCom1A is veel meer dan flexibel communiceren: het omvat bewustwording van wie je bent (“ik”) (I), van andere personen of de omgeving (O), van je gewenst resultaat (GR) en ook van je geschiedenis en cultuur (G&C) Dit alles kan veranderd worden in ieder hier en nu (H&N).

De bovenstaande elementen worden door een denkmodel, het Contextueel Proces Management (CPM) model, aan elkaar gekoppeld. Dit model zal je de mogelijkheid geven om je in iedere situatie voor te bereiden op relatie en dialoog met anderen.

Deze meer bewuste relaties zullen leiden tot gezamenlijke resultaten en blijvende relaties.

De autobiografie

Investeren voor een Gewenst Resultaat begint bij jezelf. We beschouwen ‘jezelf’ als de pro-actor van je ervaringen en resultaten. Terugkijken naar je ervaringen in het verleden en je biografie maken deel uit van dit proces. In de reeds beschreven optiek vraagt HQM dan ook om reeds de eerste avond van het seminar te starten met het schrijven van je autobiografie.

Je autobiografisch verhaal zal je later ook vertellen aan een kleine groep zelf gekozen medecursisten. Openheid naar elkaar en erkenning van elkaar zijn hier sleutelbegrippen, zodat er in het groepje zeer veel vertrouwen naar elkaar opgebouwd wordt. Op basis van het groeiend vertrouwen in het groepje, bepaal je zelf wat je al dan niet vertelt: je volgt hierbij je eigen ritme.

Het autobiografisch verhaal stelt je in staat je inzicht over jezelf en je gedrag te verruimen en te verdiepen. Je leert ondervinden hoe sommige gewoonten die je hebt en sommige opvattingen die je koestert, je relatie met anderen eerder hinderen dan bevorderen. Je stelt jezelf de vragen:

 • Hoe ben ik geworden wie ik nu ben?
 • Waar liggen mijn echte mogelijkheden?
 • Benut ik die voldoende?
 • Weet ik wat echt waardevol is voor mij?
 • Past mijn gedrag bij wie ik ben en wat ik graag wil?

Het lijkt misschien wat eng maar de ervaring leert ons dat het werk rond de biografie als zeer verrijkend en bevrijdend ervaren wordt en dat de deelnemers aan dit onderdeel uit het traject de hoogste waarde toekennen.

Behoeften, belangen en waarden

Je leert om ongewenst gedrag te vervangen door gewenst gedrag. Mensen worden vaak niet gestoord door feiten maar door de betekenis die ze aan bepaalde feiten toekennen. Die betekenissen komen vaak reeds uit een ver, soms onbewust verleden, maar toch spelen ze een belangrijke rol in het heden, dus in het "hier en nu".

Wat toepasselijk lijkt in een bepaalde cultuur is dat niet noodzakelijk in een andere. Over het algemeen vinden toegekende betekenissen dikwijls hun oorsprong in een onbewust verleden. Zolang ze onbewust blijven zullen ze een belangrijke rol spelen in het heden, zelfs als dit niet gewild is.

Door een oude betekenis toe te kennen aan sommige actuele gebeurtenissen (hier en nu) voelen we ons vaak gekwetst, beledigd of bedreigd zonder dat we echt weten wat ons bezielt. Aldus kan als reactie op deze ervaring een ongewenst gedrag uitgelokt worden bij anderen of naar anderen toe. We zijn dan zelf niet gelukkig of lokken door ons gedrag weerstand uit bij anderen.

We zullen je helpen ontdekken dat gewenst gedrag een gedrag is dat bij jouw actuele behoeften, belangen en waarden (BBW’s) past en rekening houdt met de behoeften, belangen en waarden van de andere partij (individu of groep). In die zin spreken we over ‘aangepast bedrag’.

Voortdurend word je via gerichte vragen uitgenodigd om te observeren. Daardoor ga je dingen bewuster waarnemen en kan je het effect van je handelen beter inschatten en afstemmen op de actuele situatie. Om dit te vinden en in gedrag te leren vertalen, krijg je theoretische concepten en oefeningen om bewuster te leren communiceren.

Je leert onder andere hoe je het effect van jouw handelen op anderen kan leren inschatten. Daardoor ben je in staat om de ander op een veel betere manier te leren aanspreken tot meewerkend gedrag.

Openheid en erkenning

Om van je ervaringen te leren moet je je bewust zijn van het “hier en nu” (H&N).

Zonder openheid naar elkaar en erkenning van het "hier en nu" zal het onmogelijk zijn om vroegere opvattingen die je hebt ontwikkeld te veranderen. Als je echt wil zien en horen waar de ander voor staat moet je helemaal open staan voor de boodschap die je ontvangt. Deze kan heel verschillend zijn van de boodschap die je verwacht.

Weer spelen culturele en andere verschillen een belangrijke rol. Vandaar dat een dialoog vaak belemmerd wordt door verkeerde beelden over elkaar: men spreekt niet met elkaar, of men zegt halve waarheden of houdt informatie achter, of spreekt op een manier die vervelende gevoelens teweeg brengt bij de ander.

Dit kan een klimaat scheppen waarin het welzijn van mensen en de samenwerking belemmerd worden. Maar ook het rendement van het bedrijf kan hierdoor belemmerd worden omdat het rendement niet enkel afhankelijk is van technische kennis, maar evengoed van gemotiveerde inzet en samenwerking.

In dit seminar willen we jullie helpen om moeilijke situaties bespreekbaar te maken, in openheid en erkenning, zodat zowel jullie gevoel van welzijn - jullie samenwerking - als het bedrijfsrendement hierbij winnen!

Gelijkwaardigheid

Vertrouwen, Bereidheid en Win-Win strategieën worden opgebouwd, steunend op het fundamenteel principe van gelijkwaardigheid.

‘Speel op de bal en niet op de man’, is een kreet die aangeeft dat iedereen gelijkwaardig behandeld zal worden en dat onderlinge conflicten of  problemen te maken hebben met gedrag, resultaat en opinies waar de één een andere perceptie heeft dan de ander.

Wij ondervinden, dat het realiteitsbesef over dezelfde zaak of resultaat van bijvoorbeeld de manager en een medewerker totaal verschillend kunnen zijn. Wat wij oefenen is, om die verschillen te bespreken op een manier waarin we elkaar menswaardig erkennen, elk met zijn verschillende context of achtergrond. Dit houdt opnieuw verschillende bekwaamheden in, onder andere de kunst om ik-boodschappen te formuleren, kleur te bekennen, met open agenda te werken en verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen standpunt, in erkenning van de andere partij. Deze assertiviteit vormt de basis om vertrouwen op te bouwen. Je bevrijdt je van sommige beelden die je hinderen om goed met elkaar om te gaan, door te leren inschatten wie de ander is, en wat de motivatie is voor zijn handelen.

Betrokkenheid

Wegens de aard van het programma moeten de deelnemers alle delen van het programma volgen. Dit heeft te maken met de opbouw van het programma, maar evenveel met de opbouw van het persoonlijk proces en van het groepsproces. Wij vragen dan ook uitdrukkelijk dat wanneer u inschrijft, u het volledig traject afmaakt.

INHOUD SEMINAR

Het seminar (4 dagen) en de follow-up (3 dagen) vormen samen het traject van FlexCom1A.

Dag 1

Opening
Inleiding en visie
Context voor de autobiografie
-------------------
Erkenning
Ik boodschappen
Luisteren en feedback
Het schrijven van de autobiografie

Dag 2

Beginrondje
Het 4-kamerappartement
Opvattingen versus behoeften, belangen, waarden (BBW’s)
-------------------
Zenden en ontvangen
De communicatieboodschap: manifestatie
De autobiografiegroepjes

Dag 3

Beginrondje
Vertrouwen en Assertiviteit
Grondhoudingen
------------------
Bereidheid en inschatten
De Belbintest
De autobiografiegroepen

Dag 4

Beginrondje
Win-win gedrag
Omgaan met verschillen
Voorbereiding follow-up
Afronding

FOLLOW-UP

De follow-up duurt drie dagen en gaat door enkele weken na het seminar.

De deelnemers komen nu zelf aan bod met cases uit hun eigen situatie. De bedoeling is om de materie die aangeboden werd tijdens het seminar, nu toe te passen in situaties uit werk en leven.

Iedereen is vrij in de keuze van zijn onderwerp en de bespreking gebeurt in openheid en respect. Deze inbreng van iedere deelnemer wordt geobserveerd en besproken door zelf gekozen mededeelnemers en de begeleidende staf.

De feedback wordt opnieuw verankerd in de autobiografiegroepen en tijdens de plenaire ochtendsessies.

CRKBO geregistreerde instelling

© 2015 Human Quality Management nv  • Hotel de Loose • Burgstraat 18C • B-9000 Gent

Contacteer ons